Scala Santa to liczące 28 stopni marmurowe schody pochodzące zgodnie ze średniowieczną tradycją z Pretorium w Jerozolimie, czyli z siedziby rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata. To po nich Jezus miał być prowadzony na sąd. Przywieziono je z Jerozolimy do Rzymu w IV w. Znajdują się w budynku przy bazylice św. Jana na Lateranie. Wierni wchodzą po nich na kolanach. Obecnie, aż do uroczystości Zielonych Świątek można zobaczyć je bez obudowy, którą zlecił nałożyć w 1723 r. papież Innocenty XIII.

Schody przykryte ochronną drewnianą okładziną