Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Kawecki przyznał, że wokół przepisów RODO nadal funkcjonuje wiele mitów i niejasności, choć jest ich dużo mniej. Dlatego ministerstwo przygotowuje dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące codziennej sfery życia mieszkańców Polski.

"Poruszymy np. sprawę upowszechniania wizerunków osób nagranych podczas wesel czy sposobu wykorzystywania wizerunków w mediach społecznościowych i stronach internetowych"

– powiedział dr Kawecki.

Uczestniczący w V Forum Prawa Mediów Elektronicznych na Uniwersytecie Opolskim ekspert odniósł się m.in. do kwestii związanych z ochroną prywatności i bezpieczeństwa w sieci.

"W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o konieczności szerszego patrzenia na problem regulacji Internetu. Część osób – ja zbliżam się do tego poglądu – uważa, że prawo Internetu nigdy skutecznie nie ureguluje. Są tacy, którzy sądzą, że tylko globalna, a nie regionalna – unijna regulacja – jest w stanie poradzić sobie z dzisiejszym stanem rzeczy. Stanem, gdy mamy gros obszarów z uwagi na transgraniczny charakter sieci Internet, zupełnie poza prawem. Musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji takiego podejścia. Zawsze będzie nimi zaniżenie europejskich standardów bezpieczeństwa, które w porównaniu z innymi regionami na świecie są najwyższe"

– wskazał dr Kawecki

Zdaniem eksperta choć wiele samorządów i instytucji stara się wprowadzić innowacyjne rozwiązania związane z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń wykorzystujących i przetwarzających dane, to ich właściciele często nie zdają sobie sprawy, na jakich zasadach one funkcjonują.

"Coraz częściej mamy do czynienia z urządzeniami, które potrafią zbierać, analizować i przesyłać dane o swoich użytkownikach. To już nie tylko telefony komórkowe. Przy ich pomocy odpowiednie algorytmy są w stanie zbudować całkiem dokładny obraz użytkownika, jego zwyczajów, zachowań i potrzeb. Mamy więc do czynienia z danymi, które można wykorzystać np. w celach marketingowych. Dlatego też konieczna jest wiedza, co z tymi danymi można zrobić i jak należy je chronić przed bezprawnym wykorzystaniem, do czego może dojść chociażby w przypadku, gdy urządzenie automatycznie przesyła zebrane informacje do serwera poza granicami naszego państwa"

– wyjaśnił dr Kawecki.