Okręt ten zastąpić ma inną niemiecką jednostkę, która obecnie realizuje misję nad Morze Egejskim. Okręt zaopatrzeniowy Bonn został oddelegowany do realizacji misji międzynarodowych w listopadzie 2018 roku. Załoga FGS Hessen jest bardzo dobrze przygotowana do oczekiwanej misji gdyż ukończyła szkolenie GOST będące odpowiednikiem brytyjskiego FOST (ang. Flag Officers Sea Training).

Fregata rakietowa typu F124 współpracowała ponadto przed przystąpieniem do SNMG 2 z amerykańską lotniskowcową grupą uderzeniową USS "Harry S.Truman". Podczas misji SNMG 2 niemiecka jednostka będzie operować wspólnie z greckimi oraz tureckimi jednostkami należącymi do straży wybrzeża oraz oddziałami Frontexu.  Na czas operowania nad Morzem Egejskim bazą dla FGS Hessen ma być jeden z portów zlokalizowanych na Krecie.