Terytorialsi wspólnie uczestniczą w szkoleniu zintegrowanym z żołnierzami OT z 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca oraz z 65 batalionu lekkiej piechoty z Pomiechówka. Dowódcą zgrupowania jest pułkownik Janusz Ostrowski - dowódca 61 blp, a jego zastępcą major Grzegorz Wilczewski - zastępca dowódcy 65 blp. Jest to dla nich już kolejne szkolenie w warunkach poligonowych.

 

Żołnierze w OSPWL w Wędrzynie spędzą nieprzerwanie dwa tygodnie. Każdy dzień wypełniony jest intensywnymi zajęciami trwającymi po 12 godzin. Zwieńczeniem będzie certyfikacja żołnierzy przed rozpoczynającym się w maju szkoleniem specjalistycznym. Podczas dzisiejszego szkolenia na torze szkolenia wstępnego Terytorialsi pokazali i udowodnili, że nawet najtrudniejsze przeszkody można pokonać współdziałając ze sobą.

 

Żołnierze przekonali się, że niektórych celów nie da się osiągnąć w pojedynkę, a do pokonania przeszkód nie wystarczy jedynie sprawność fizyczna i silny charakter. Potrzebny jest drugi żołnierz, który wyciągnie pomocną dłoń, gdy ten pierwszy będzie jej potrzebował. Wysokie mury, długie podziemne tunele, równoważnie czy liny nie stanowiły zagrożenia dla naszych Terytorialsów. Przy każdej możliwej okazji towarzyszył im duch współpracy, który przekładał się na konkretne rezultaty

– powiedział dowódca zgrupowania ppłk Ostrowski.

 

Zarówno żołnierze z 61 blp jak i 65 blp pokazują, że wspólnym i intensywnym treningiem można osiągnąć sukces.

 

Ciężka i mozolna praca, doskonalenie umiejętności i duch współdziałania w bratniej atmosferze mogą pokonać najcięższe przeciwności. Wpierw jednak należy pokonać samego siebie. Nie jest to możliwe bez pomocy ze strony drugiego żołnierza. Dzięki współdziałaniu następuje uzupełnienie zdolności i umiejętności, czego efektem jest zwycięstwo.

- dodał zastępca zgrupowania mjr Wilczewski. 

 

Szkolenia zintegrowane są podsumowaniem cyklu szkoleń w ramach etapu szkolenia indywidualnego. Każdy żołnierz OT przechodzi jedno takie szkolenie w roku, po cyklu szkolenia indywidualnego. Szkolenie zintegrowane to zamknięcie etapu wyszkolenia indywidualnego i weryfikacja umiejętności Terytorialsów przed kolejnym cyklem, jakim jest szkolenie specjalistyczne.