Dziś spotkali się w Warszawie politycy opozycji na konwencji Koalicji Europejskiej. Przemowy - jak można się było spodziewać nie odbiegały zbytnio od poprzednich. PiS, PiS, PiS - tak to można ująć w skrócie.

- Rodzi się nowa doktryna polityczna "pisologia" - zjawisko niezwykle groźne dla Polski i Polaków - oceniła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. - "Pisologia" opiera się na hipokryzji, dzieleniu społeczeństwa i redefiniowaniu słów kluczowych dla demokratycznej przyszłości - dodała.

"Mój dom to przede wszystkim Europa wartości" - oświadczył z kolei Czarzasty. Dodał, że Unia nie jest "bezmyślnym automatem do pobierania pieniędzy".

Godność, wolność, demokracja, równość państwa, państwo prawa, konstytucja, niezależność sędziów i prokuratorów - pytanie do rządzących: mówi wam to coś?"

- oświadczył szef SLD. "Pluralizm, poszanowanie praw człowieka, poszanowanie praw mniejszości narodowych, religijnych, seksualnych, brak dyskryminacji, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, równość kobiet, prawa osób z niepełnosprawnościami, prawa nauczycieli do godnego zarobku - mówi wam to coś?" - dodał Szef Sojuszu.

Było też to: