Na ekspozycji zatytułowanej „Sztuka to wartość. Z kolekcji PKO Banku Polskiego” znalazło się 37 prac współczesnych polskich artystów. To między innymi obrazy i rzeźby takich twórców, jak Krzysztof Bednarski, Tomasz Ciecierski, Edward Dwurnik, Stefan Gierowski, Zofia Kulik oraz artyści niegdyś związani z Gruppą. Kolekcję zapoczątkował zakup w 1998 r. ponad 70 dzieł 33 twórców – obrazów, fotografii, rysunków, grafik i rzeźb.

Wybór powierzono Andzie Rottenberg, kuratorce i krytykowi sztuki, która zgromadziła pochodzące z połowy lat 90. prace wybitnych polskich artystów trzech pokoleń.

Przede mną była pierwsza próba stworzenia kolekcji, która miała reprezentować sektor finansowy. Otrzymałam nieprzekraczalny budżet z zaleceniem, aby zgromadzić rzeczy efektowne i mające swój ciężar gatunkowy. Stwierdziłam, że kolekcja to nie jest przypadkowy zbiór, i postanowiłam, że będzie ona ukazywać polską tradycję malarską kształtującą się z pokolenia na pokolenie

– opowiadała Anda Rottenberg podczas spotkania z dziennikarzami. Kuratorka ekspozycji Katarzyna Szydłowska-Schiller wyjaśniała natomiast, że układ wystawy wyznaczają daty uzyskania dyplomów przez twórców.

Pierwszą część wystawy tworzą dzieła artystów, którzy dyplomy otrzymali w latach 70. Są to m.in. ręcznie czerpane papiery Teresy Murak czy płótno Edwarda Dwurnika „Błękitny”. Centralna część skupia artystów nestorów, w większości profesorów akademickich, którzy kształtowali kolejne pokolenia twórców, jak Jacek Sempoliński, Zbigniew Makowski czy Jan Tarasin. Ostatnia część ekspozycji skupia prace artystów, którzy kończyli studia w stanie wojennym lub tuż po nim. Przedstawicielami tego okresu są twórcy związani z Gruppą – Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski i Włodzimierz Pawlak

– powiedziała Katarzyna Szydłowska-Schiller.

Ekspozycja będzie dostępna dla publiczności do 30 czerwca. Wystawie będą towarzyszyć oprowadzania kuratorskie, warsztaty i pokazy filmowe. Z dziełami można się zapoznać również na portalu internetowym banku (www.pkobp.pl) w zakładce „Kolekcja sztuki”, gdzie znajdują się opisy prac i artystów oraz ciekawe filmy dokumentalne o twórcach.