Andrzej Trzos-Rastawiecki urodził się w 1933 r. we Lwowie. Ukończył Politechnikę Krakowską oraz Państwową Wyższą Szkołę Teatralną  i Filmową w Łodzi na wydziale reżyserskim. 

W dorobku Andrzeja Trzos-Rastawieckiego jest wiele znakomitych produkcji dokumentalnych oraz fabularnych, wśród których należy wymienić m.in. film "Pielgrzym", dokumentujący pierwszą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski. Był to pierwszy niezależny film w czasach PRL, zrealizowany na zlecenie Kościoła. Andrzej Trzos-Rastawiecki jest również reżyserem takich obrazów filmowch jak "Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie" czy "...jestem przeciw".

Za "wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w twórczości filmowej i wkład w rozwój polskiego kina dokumentalnego" został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był laureatem wielu nagród oraz wyróżnień na licznych festiwalach filmowych w Polsce i zagranicą.