Szkolenie poligonowe dla saperów to przede wszystkim możliwość użycia bojowych środków minersko-zaporowych. Spadochroniarze doskonalą swoje umiejętności w niszczeniu elementów konstrukcji, wykonywaniu ukryć na sprzęt wojskowy oraz różnego rodzaju okopów, zarówno z użyciem materiałów wybuchowych jak i ciężkich maszyn inżynieryjnych - informuje oficjalny portal 6.BPD.  

Saperzy ćwiczą również budowę i pokonywanie zapór inżynieryjnych, w tym zakładanie pól minowych.