CBOS zapytał respondentów m.in. o to, czy chcieliby kontynuować model rodziny, w której byli wychowani. Zdecydowana większość - 84 proc. odparła twierdząco, w tym 45 proc. było w tej sprawie zdecydowanych. Powielania wzorców uniknąć chce 14 proc., a 2 proc. nie wyraziło zdania na ten temat.

W opublikowanym badaniu zestawiono ponadto preferowane modele życia z aktualną sytuacją, w jakiej znajdują się ankietowani.

Najwięcej, 49 proc. badanych obecnie żyje w rodzinie dwupokoleniowej, czyli składającej się z rodziców i dzieci. 22 proc. realizuje wielopokoleniowy model, 11 proc. żyje w małżeństwie bez dzieci, 10 proc. - samotnie, a 1 proc. - w pojedynkę wychowuje dziecko. 3 proc. badanych znajduje się w związku partnerskim z osobą odmiennej płci, a 1 proc. - w związku homoseksualnym. Żadnego z powyższych modeli nie wybrało 3 proc. ankietowanych.

Dwupokoleniowa rodzina jest też modelem najbardziej pożądanym - za najlepszą formę życia uznaje go 55 proc. pytanych. W rodzinie wielopokoleniowej chciałoby żyć 32 proc, a po 3 proc. - w małżeństwie bez dzieci, w samotności lub w związku nieformalnym z osobą odmiennej płci. 1 proc. badanych chciałoby żyć w homoseksualnym związku partnerskim.

Spośród osób żyjących samotnie 23 procentom odpowiada ten stan, ale 38 proc. i 26 proc. chciałoby żyć odpowiednio w rodzinie dwu- lub wielopokoleniowej. Najwięcej zadowolonych jest wśród osób pochodzących z dużych rodzin - 81 proc. z nich taki model uważa za najlepszy. Również wśród osób z rodzin dwupokoleniowych spełnia się wysoki odsetek badanych - 78 proc.

W małej rodzinie z dziećmi chciałoby żyć 59 proc. osób będących w bezdzietnym małżeństwie, a także 57 proc. samotnych rodziców. 46 proc. badanych żyjących w heteroseksualnym związku partnerskim taką formę uważa za najlepszą, ale 43 proc. z nich chciałoby stworzyć rodzinę dwupokoleniową. W przypadku związków homoseksualnych 57 proc. za najlepszy model uważa związek partnerski, a 43 proc. - model rodziny składającej się z rodziców i dzieci.

CBOS sprawdził także potrzeby prokreacyjne ankietowanych. Jedynie 2 proc. z nich odpowiedziało, że w ogóle nie chce mieć dzieci. 47 proc. chciałoby mieć dwoje dzieci, 28 proc. - troje, a 6 proc. - jedynaka. Czworo dzieci chciałoby mieć 7 proc. a więcej - 4 proc. 2 proc. badanych odpowiedziało, że "tyle, ile się zdarzy". Wśród respondentów 23 proc. w ogóle nie ma dzieci, 20 proc. ma jedno, 35 proc. - dwoje, 15 proc. - troje, 4 proc. - czworo, a pięcioro i więcej - 3 proc.

Badanie CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 stycznia na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.