Dziś realizuje się moje pragnienie, że doszło do wspólnej polsko-watykańskiej emisji znaczka z okazji 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i odrodzoną Polską.

– podkreślił nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio w wygłoszonym z tej okazji przemówieniu.

Wyraził jednocześnie podziękowanie zarządowi państwa i miasta Watykan z kardynałem Giuseppe Bertello na czele, Urzędowi Filatelistycznemu Watykanu, reprezentowanemu przez dra Mauro Olivieriego i władzom Poczty Polskiej za „wielkoduszną” realizację tego przedsięwzięcia.

Abp Pennacchio podkreślił, że związki Stolicy Apostolskiej i Polski „konsolidowały się przez te sto lat, nawet jeśli w sensie formalno-prawnym były zawieszone przez okres Polski Ludowej”.

Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski podkreślił, że znaczek 100. rocznica przywrócenia relacji dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej to wspólne dzieło Poczty Polskiej i Watykańskiej. Dodał, że nie mogłoby ono powstać bez udziału nuncjusza abp. Salvatore Pennacchiego i Mauro Olivieriego.

Decyzja o wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską po wielu latach przerwy miała kluczowe znaczenie dla odradzającego się po okresie zaborów państwa polskiego. Nie bez znaczenia jest fakt, że Polska była istotnym europejskim państwem o większości katolickiej – czwartym co do wielkości w Europie – po Francji, Włoszech i Hiszpanii, oraz najistotniejszym takim państwem we wschodniej części Starego Kontynentu.

– zaznaczył Sypniewski.

Kierownik Biura Filatelistycznego i Numizmatycznego Poczty Watykańskiej Mauro Olivieri podkreślił, że z wielką przyjemnością przyjęto prośbę nuncjusza abp. Pennacchio i Poczty Polskiej, dotyczącą współpracy w „uroczystej emisji filatelistycznej, której realizację powierzono artyście Stefano Morriemu”.

Podkreślił, że historia stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Polską jest dość zawiła i naznaczona „ciemnymi i złożonymi okresami historycznymi w dziejach narodu polskiego”. Przypomniał, że pierwsze stosunki dyplomatyczne tych państw sięgają 1555 r., kiedy do Warszawy przybył pierwszy przedstawiciel papieski w randze nuncjusza.