Za jedną z priorytetowych dla siebie rzeczy nowy prezydent Warszawy uznał przyjęcie tzw. karty LGBT. 

Dokument zakłada działania w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednak nie wszyscy prezydenci polskich miast zamierzają iść w ślady Trzaskowskiego. Tak zdaniem prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego sprawa karty LGBT ma charakter polityczny i światopoglądowy. - Jest tysiące ważniejszych spraw dla miasta do rozwiązana niż szukanie politycznych i sztucznych problemów – ocenił.

Jako przykłady Kinastowski wskazał na potrzebę rozbudowy dróg krajowych wiodących przez Kalisz, budowę obwodnicy miasta i rozwój aglomeracji kalisko-ostrowskiej w świetle nowej perspektywy unijnej.

Dlatego prezydent Kalisza poinformował, że na 1 kwietnia zaprosił wszystkich parlamentarzystów regionu kalisko-leszczyńskiego na spotkanie dotyczące przyszłości miasta i regionu.

- Chciałbym, żeby powstał zespół ponadpartyjny w sprawie rozwoju miasta i aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Jest dużo tematów, które wykraczają poza zakres kompetencji samorządu i tutaj ważna jest jego dobra współpraca z parlamentarzystami. Mam nadzieję, że staną się ambasadorami kaliskich spraw w Warszawie i pomogą nam dbać o interes miasta i jego mieszkańców

 – podkreślił Kinastowski

Jednocześnie dodał, że samorząd Kalisza przekazał 680 tys. zł dotacji Wydziałowi Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tej dotacji stara części budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu będzie dostosowana do przepisów przeciwpożarowych.

- Trzy klatki schodowe zostaną obudowane i wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu oraz włączone do systemu sygnalizacji pożarowej – poinformował wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Umowa zostanie podpisana do końca marca a uniwersytet jest zobowiązany wykonać prace remontowe do 30 września 2019 r.