Wzrost wydatków na obronność wynoszący około 7.5 proc. powiązany jest z przewidywaniami wzrostu PKB Chin, które na rok 2019 szacowany jest na 6 do 6,5 proc. Spowolnienie gospodarcze, z jakim mierzą się władze w Pekinie powoduje, że wzrost wydatków jest mniejszy niż w roku ubiegłym, kiedy szacunki odnośnie PKB oscylowały wokół 8,1 proc. 

Fundusze przeznaczone będą m.in. na rozbudowę Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Według raportu opublikowanego w poprzednim roku przez amerykański think-tank International Institute for Strategic Studies, Chiny od 2014 roku wprowadziły na służbę więcej okrętów podwodnych i nawodnych oraz jednostek desantowych i pomocniczych, niż dysponują obecnie marynarki wojenne Niemiec, Indii, Hiszpanii, Tajwanu oraz Wielkiej Brytanii.