Beata Mazurek wyjaśniła, że zainaugurowana wystawa pozwala Portugalczykom zapoznać się z ważnymi wydarzeniami z historii Polski i “zobaczyć drogę, jaką przebył nasz kraj poprzez wieki”. Przypomniała, że XVI-wieczna Polska, podobnie jak ówczesna Portugalia, była silnym krajem, z którym liczono się na świecie.

Po wielu stuleciach naznaczonych również okupacją ze strony sąsiadów dziś Polska i Portugalia, pomimo oddalenia geograficznego, są sobie bliskie, m.in. poprzez wspólne uczestnictwo w strukturach unijnych i NATO. Dzielimy też podobne wartości oraz pogłębiamy wzajemne relacje na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej

- stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

Otwierając wystawę pt. “Kiedy Portugalia panowała na morzu. Złota epoka historii Polski”, Mazurek podziękowała władzom Zgromadzenia Republiki za organizację ekspozycji.

Bardzo dziękuję za zaproszenie Polski do waszego parlamentu

- dodała.

Uczestniczący w otwarciu wystawy wiceprzewodniczący portugalskiego parlamentu Jorge Lacao przypomniał, że w okresie, kiedy Portugalia odkrywała nowe lądy, Polska dynastii jagiellońskiej należała do czołówki Europy pod względem rozwoju nauki, kultury i sztuki.

W czasach, kiedy Vasco da Gama odkrywał morską drogę do Indii, a wyprawa Ferdynanda Magellana okrążała świat, polski astronom Mikołaj Kopernik dokonywał ważnych dla ludzkości odkryć naukowych

 - powiedział Lacao.