Podczas konwencji PiS złożono obietnice m.in. wprowadzenia od 1 lipca 500 plus od pierwszego dziecka; wypłacanie od maja dodatkowej "trzynastki" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, co może zostać przedłużone na kolejne lata; zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia oraz obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PIT-u dla wszystkich osób pracujących.

Według Bujaka, łączny roczny koszt tych zapowiedzi to ok. 1 proc. PKB.

To jeszcze nie będzie w tej skali widoczne w 2019 r., bo żadne z tych działań nie będzie od początku roku wchodziło w życie 

- dodał ekspert.

Jego zdaniem polskie finanse publiczne udźwigną taki ciężar i Polska nie przekroczy unijnego limitu dla deficytu fiskalnego na poziomie 3 proc. PKB.

W świetle oczekiwanego, a właściwie następującego już spowolnienia gospodarczego na świecie jest to stymulacja fiskalna gospodarki, która będzie przeciwdziałała skutkom tego globalnego spowolnienia w polskiej gospodarce. Mamy w Niemczech niemal recesję, w tym kontekście ta stymulacja fiskalna w ramach polityki makroekonomicznej jest w dużej mierze adekwatną reakcję. Te działania pobudzą przede wszystkim popyt konsumpcyjny, będą utrzymywać wysoką dynamikę dochodów gospodarstw domowych i będą przeciwdziałać hamowaniu wzrostu popytu 

- ocenił Piotr Bujak.

Jak dodał, większość propozycji PiS ma charakter transferów socjalnych, podobnych do wcześniejszych działań rządu w postaci przywrócenia obniżonego wieku emerytalnego czy bezwarunkowego wprowadzenia 500 plus dla osób z co najmniej dwójką dzieci.

Mi najbardziej się podoba ta zupełnie nowa propozycja, dotycząca podatku PiT dla pracowników do 26. roku życia, bo ta grupa wiekowa nie była dotychczas wspierana, ani przez obecny obóz rządzący, ani w przeszłości 

- powiedział analityk PKO BP.

Ocenił, że ulga ta ma szansę zadziałać pozytywnie i nie tylko zwiększyć dochody netto młodych pracowników do 26 lat, ale - co jego zdaniem istotniejsze z punktu widzenia społecznego i gospodarczego - także pobudzić aktywność zawodową w tej grupie wiekowej.

To, moim zdaniem, jest bardzo aktywne działanie, które trudno nazwać instrumentem o charakterze socjalnym, bo może przynieść także widoczne korzyści gospodarcze 

- powiedział.