Podczas uroczystości prezentacji znaczka w Sejmie zostanie wyeksponowana tablica przedstawiająca kolekcję znaczków emisji „Sejm 1919 roku” wydaną 100 lat temu dla podkreślenia pierwszych obrad Sejmu w Niepodległej Polsce. Znalazły się tam wówczas znaczki z wizerunkami Orła Białego oraz znaczki przedstawiające Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W kolekcji nie mogło zabraknąć również znaczka przedstawiającego Marszałka pierwszego Sejmu w wolnej Rzeczypospolitej – Wojciecha Trąmpczyńskiego.

Poczta Polska wyemitowała także okolicznościowe znaczki z okazji 100. rocznicy powstania Najwyższej Izby Kontroli, archiwów państwowych, Polskiego Czerwonego Krzyża, ordynariatu polowego oraz służby więziennej.

Poczta Polska konsekwentnie upamiętnia na swoich znaczkach pocztowych bohaterów narodowych oraz najważniejsze wydarzenia historyczne. W ubiegłym roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

– powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek, który przypomniał też, że odbudowujące się po 123 latach zaborów państwo polskie musiało stworzyć nowe instytucje, dzięki którym mogło funkcjonować.

Poza Sejmem Ustawodawczym, który zajął się przygotowaniem i przyjęciem fundamentów państwa, powołano także Najwyższą Izbę Kontroli, archiwa państwowe, służbę więzienną, Polski Czerwony Krzyż oraz ordynariat polowy. Poczta Polska będąca jedną z najstarszych instytucji polskich aktywnie włącza się w działania mające upamiętnić najważniejsze dla naszego kraju wydarzenia.

– podkreślił Włodek.