Niepodległość - to słowo wymieniane z pietyzmem w mojej rodzinie. Dla mnie Jan Olszewski stał się uosobieniem niepodległości, walki o tę najważniejsza wartość, jaką jest niepodległość. Premier Olszewski przez całe życie świadczył o tym, że pełna niepodległość jest możliwa, że wato o nią walczyć

 - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas mszy pogrzebowej śp. Jana Olszewskiego.

Morawiecki przypomniał, że Jan Olszewski wierzył w Europę. "Jako jeden z pierwszych w ramach działalności niepodległościowej, w ramach ciemnych czasów komunizmu złożył wniosek, żeby Polska była członkiem EWG" - zaznaczył. "Później zabiegał o to, walczył o to, w czasie kiedy został premierem".

Walczył przeciwko tym niecnym knowaniom tamtego czasu, początku lat 90-tych, które można streścić pod hasłem: NATO-bis, EWG-bis albo uczynienie z sowieckich baz wojskowych enklaw eksterytorialnych. Walczył z tym, bo wiedział, że Polska, aby w pełni była niepodległa, musi pozbyć się tych demonów przeszłości" 

- dodał.

Jak wykazywał premier, Jan Olszewski "jest świadectwem tego, że można zostać pokonanym i zdeptanym, bo tak traktowali go przeciwnicy polityczni, ale można pozostać wiernym swoim ideałom, ojczyźnie, Polsce, solidarności, wolności i poprzez drogę swojego życia uczynić wiele, żeby Polska swoją niepodległość pielęgnowała i rozwijała".