Po tego typu wypowiedziach wielu z nas zadawało sobie pytanie: po co nam ta konferencja? Z czterech powodów: 1. Bo chcemy stałych baz wojskowych USA w Polsce i zwiększenia liczby ich żołnierzy. 2. Bo duża liczba krajów arabskich reprezentowanych w Warszawie to szansa na poszerzenie naszych rynków zbytu i zwiększenia inwestycji tych krajów w Polsce. 3. Bo Polska, organizując trzecią globalną konferencję w ciągu ostatnich miesięcy, pokazała, że jest ważnym punktem odniesienia w świecie. 4. Bo to nasz kraj może być pomostem między USA a UE.