Załogi w wozach miały za zadanie ostrzelać trzy cele. Dwa pierwsze z nich były to cele ukazujące się, a trzeci, transporter opancerzony, to cel który poruszał się ruchem skośnym na odcinku około dwustu metrów. Większość żołnierzy z kompanii rozpoznawczej to doświadczeni żołnierze, którzy przez lata nabywali wiedzę i umiejętności, pełniąc służbę w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej - czytamy. 

Celem zajęć jest zgrywanie załóg BRDM-ów, a także doskonalenie technik prowadzenia celnego ognia. Wyniki osiągane przez moich żołnierzy są naprawdę dobre. Każda załoga wykonała zadanie. Realizowane dziś ćwiczenie przygotowawcze ma na celu przygotowanie kompanii do wykonania strzelań szkolnych i bojowych, które czekają nas wkrótce. Ja, jako dowódca kompanii, zauważam, że żołnierze nie popełniają już błędów, które można było zauważyć w przeszłości. Ważne jest to, że załogi wyciągają wnioski, przez co poziom ich wyszkolenia wzrasta

- powiedział dowódca kompanii, cytowany przez oficjalny portal 10. BKPanc.