"W dziejach Kościoła ważne miejsce zajmuje wielkie dzieło ewangelizacji, którego dokonali święci apostołowie Słowian, Cyryl i Metody. Podjęli swą trudną i ważną misję w miejscu, gdzie krzyżowały się wpływy Wschodu i Zachodu, pokazując, że obydwie tradycje można pielęgnować odrębnie, z zachowaniem jedności"

- napisał cytowany w komunikacie Kuchciński.

Dodał, że chrześcijańskie dziedzictwo jest "ciągle aktualne i ma olbrzymią wartość dla budowania nowoczesnych państw i społeczeństw".

"Niestety, obserwuje się dziś wiele niebezpiecznych tendencji odchodzenia od dawnych wartości, a zamiast tego ukierunkowania na obce fundamenty światopoglądowe. Ważna jest więc współpraca w umacnianiu naszego kontynentu nie tylko pod względem ekonomicznym i terytorialnym, lecz także kulturalnym i duchowym"

- ocenił Kuchciński.

"Europa Christi" to ruch powstały w marcu 2017 r. z inicjatywy ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego "Niedziela". Jego głównym celem jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Pierwszy Kongres Ruchu "Europa Christi" odbył się w dniach od 19 do 23 października 2017 r. w Częstochowie, Łodzi i Warszawie.