I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że „National Catholic Register”, powołując się na źródła w Watykanie, twierdzi, że ów dominikanin, ojciec Wojciech Giertych, był wprawdzie pytany o dokument, ale nie otrzymał jego ostatecznej wersji do przeczytania i zaaprobowania. W świetle tych informacji (jeśli się potwierdzą) trudno nie zadać pytania, kim byli owi pozostali teologowie, których o dokument zapytano, i kto go ostatecznie zatwierdził i zaaprobował?