„Tak, jak przez całe dziesięciolecia Stany Zjednoczone wspierały Polaków w ich walce o prawa polityczne, gospodarcze, religijne oraz inne prawa człowieka, tak i dzisiaj stoimy ramię w ramię jako sojusznicy”

- zapewnił.

Zobowiązania USA wobec NATO i państw sojuszniczych są „trwałe i niezmienne”, a Polska zasługuje na szczególne wyróżnienie jako „mocny sojusznik w NATO” i kraj już wypełniający założenia inwestycyjne na obronę Sojuszu - wskazał Departament Stanu.

Przypomniał, że we wrześniu 2018 r. prezydent Donald Trump i prezydent Andrzej Duda podpisali Wspólną deklarację o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, „podkreślającą fakt, że USA i Polska będą nadal poszerzać opartą na priorytetach współpracę pogłębiającą relacje w zakresie bezpieczeństwa”.

„Będziemy traktować sojuszników jak sojuszników i spodziewamy się, że będą oni wywiązywać się ze swoich zobowiązań sojuszniczych” - podkreślono w komunikacie. „Wolne media, niezależne sądownictwo i silne społeczeństwo obywatelskie to trzy główne podwaliny zdrowej demokracji” - napisał Departament Stanu.

Zapowiedział, że podczas wizyty w Polsce Pompeo ogłosi nowe inicjatywy, które wzmocnią zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rejonie Europy Środkowej.

„W Europie Środkowej zwiększamy amerykańskie wsparcie w walce z korupcją, współpracujemy ze służbami porządkowymi i rozwijamy dziennikarstwo śledcze, by móc prześledzić związki między lokalną korupcją a rosyjskimi i chińskimi wpływami”

- wyjaśniono.

Zapowiedziano też zwiększenie wsparcia dla niezależnych mediów lokalnych we wszystkich czterech krajach Wyszehradu, w których, jak pisze resort, Waszyngton kładzie nacisk na tworzenie nowych możliwości wymiany, podnosi umiejętności pracowników i poprawia praktyki biznesowe, aby w większym stopniu uniezależnić lokalne media od rządowych dotacji. Zapewniono też o chęci pogłębiania więzi kulturalnych między Polską a USA.

Stany Zjednoczone - jak podkreślono - opowiadają się za zasadą podziału władzy i niezależności sądowniczej.

Zwrócono też uwagę na aspekt gospodarczy. „Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek w Europie, a Stany Zjednoczone cenią sobie silne więzi handlowe i biznesowe z Polską”. W 2018 r. obroty w handlu dwustronnym i usługach między Polską a USA osiągnęły ok. 19 mld dolarów - wskazano.

Dodano, że Waszyngton prowadzi również rokowania na rzecz wzmocnienia więzi handlowych z UE, „których Polska jako członek Unii Europejskiej może być beneficjentem”. Związki gospodarcze USA i UE są największe na świecie i stanowią 1 bilion dolarów w wymianie towarów i usług - poinformowano.

Podkreślono, że „Stany Zjednoczone popierają europejskich sojuszników w ich dążeniu do osiągnięcia niezależności energetycznej poprzez dokonywanie zakupów energii na sprawiedliwych zasadach rynkowych i tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo, że któryś z dostawców energii będzie wywierał polityczną presję”.

„Oba kraje zobowiązują się wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne poprzez zróżnicowanie dostaw dla Polski i w szerszej perspektywie dla Europy jako całości. Podobnie jak Polska, Stany Zjednoczone przeciwstawiają się realizacji projektu rurociągu Nord Stream 2” - zapewniono.

W dokumencie złożono też Polsce gratulacje w związku z „imponującymi dokonaniami na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw energii, w tym inwestycji w infrastrukturę, jaką jest terminal skroplonego gazu ziemnego LNG w północno-zachodniej Polsce, gdzie pierwsza dostawa amerykańskiego gazu miała miejsce w czerwcu 2017 r.”.

Zwrócono też uwagę na potencjał „jeszcze większej współpracy energetycznej między Polską a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie źródeł odnawialnych i energetyce jądrowej”.