Na konferencji zorganizowanej w XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska mówiła o przygotowaniu stołecznych szkół ponadpodstawowych do przyjęcia do pierwszych klas podwójnego rocznika uczniów.

W 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą równolegle dwa roczniki uczniów: pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i ostatni rocznik absolwentów gimnazjów.

Kaznowska podkreśliła, że ratusz w tym roku przeznaczył na edukację 4,9 mld zł. Więcej pieniędzy zaplanowano m.in. na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów. Chodzi m.in. o modernizację pracowni przedmiotowych, zawodowych i innych pomieszczeń oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli.

Wiceprezydent stolicy przyznała, że do planowania roku szkolnego 2019/2020 ratusz przygotowywał się wiele miesięcy.

Analizowaliśmy możliwości i to w jaki sposób, w miejsce obecnych - niespełna 19 tys. uczniów, 1 września pomieścić ponad 43 tys.

- powiedziała Kaznowska.

Poinformowała, że do dyspozycji uczniów jest 161 szkół ponadpodstawowych - 95 liceów ogólnokształcących, 45 techników i 21 branżowych szkół I stopnia.

Dla absolwentów gimnazjum zaplanowano 20 685 miejsc, dla absolwentów szkół podstawowych 22 340 miejsc. Szacujemy, że 32 604 uczniów w Warszawie kończyć będzie szkoły. Dla takiej liczby musimy zapewnić miejsca. Mamy 43 tys. 25 miejsc, ale pamiętajmy również o szkołach niepublicznych, społecznych, jak również młodzieży spoza Warszawy"

- zaznaczyła Kaznowska. Jak dodała, miejsca dla uczniów udało się uzyskać przede wszystkim dzięki przekształceniu gimnazjów.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy Dorota Łoboda zapowiedziała, że w nadchodzącej rekrutacji do szkół średnich nie będzie limitu w wyborze placówki.

Do tej pory można było wybrać osiem placówek, teraz liczba ta jest nieograniczona. To pozwoli w tym pierwszym terminie rekrutacji przyjąć jak największą liczbę uczennic i uczniów do szkół"

- powiedziała Łoboda.

Podkreśliła, że ratusz będzie także wspierał młodych ludzi w wyborze odpowiedniej szkoły. Przypomniała o Warszawskich Dniach Otwartych Doradztwa Zawodowego, które odbędą się w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży w dniach 23-24 i 30-31 marca. Wspomniała także o organizowanych od 5 do 9 marca Targach Edukacyjnych m.st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki.

Łoboda przypomniała także o działającym w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i szkoleń punkcie doradztwa zawodowego. W warszawskich szkołach średnich będą odbywały także dni otwarte.

Stołeczny ratusz zwraca uwagę, że młodym ludziom będzie trudniej dostać się do wymarzonej szkoły, m.in. ze względu na to, że nie we wszystkich szkołach uda się podwoić liczbę oddziałów. Przykładowo - jak wskazano - w LO im. S. Batorego obecnie jest 7 klas pierwszych, w przyszłym roku będzie ich 12 (6 dla gimnazjalistów i 6 dla ósmoklasistów), czyli o jedną klasę mniej niż rocznik.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie: edukacja.warszawa.pl.

Na 15 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin rozpoczęcia trzydniowego egzaminu ósmoklasisty. Tydzień wcześniej 10-12 kwietnia przeprowadzony zostanie, po raz ostatni, egzamin gimnazjalny – pisać go będzie ostatni rocznik gimnazjalistów.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. Ich wynik ma wpływ na przyjęcie do szkół średnich. Brane są także pod uwagę oceny i osiągnięcia ze świadectwa szkolnego.