Podmiotem odpowiedzialnym za prace nad ręcznym przeciwpancernym pociskiem kierowanym typu F&F jest Główny Zarząd Rakietowo-Artyleryjski (GRAU). Według  Romana Spirina z GRAU system ten zwiększy możliwości oddziaływania na cele opancerzone w porównaniu z obecnie wykorzystywanymi pociskami naprowadzanymi wiązką lasera.

Obecnie Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej dysponują przeciwpancernymi pociskami rakietowymi 9M133 Kornet naprowadzanymi laserowo i zdolnymi do penetracji pancerza o grubości do 1300 mm.