Marszałek Sejmu w liście skierowanym do uczestników uroczystości przypomniał, że kazanie wygłoszone przez abp. Teodorowicza

W szczególny sposób poruszyło sumienia, serca i umysły. Ten wielki patriota wzywał do jedności oraz odpowiedzialnej i ofiarnej pracy na rzecz dobra odrodzonej Ojczyzny. 

– napisał Marek Kuchciński.

Dziękujemy za tych wszystkich, którzy ten Sejm stanowili, którzy pokazali, że mimo głębokich różnic, jakie ich dzieliły, potrafili stanąć ponad podziałami, ze względu na miłość ojczyzny.

– powiedział wspominając Sejm Ustawodawczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Po mszy odsłonięto tablicę poświęconą abp. Teodorowiczowi i upamiętniającą setną rocznicę jego kazania. „Gorąco ufam, że tablica upamiętniająca setną rocznicę kazania wygłoszonego 9 lutego 1919 r. przez arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza na otwarcie Sejmu Ustawodawczego, przywróci pamięć o wybitnym patriocie i wielkim orędowniku sprawy polskiej" – wyraził nadzieję Marszałek Sejmu.