- Nazwy troszeczkę się zmieniały - Pocztowa Kasa Oszczędności, Powszechna Kasa Oszczędności, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, ale większość słów zostawała i dla mnie najważniejsze z tych słów są dwa: oszczędności i Polska

 - mówił szef rządu podczas uroczystej gali zorganizowanej w Filharmonii Narodowej.

Premier Morawiecki podkreślał również rolę marszałka Józefa Piłsudskiego, który założył bank.

- Wasz bank wtedy, 100 lat temu, później w trudnych latach, zawsze budował oszczędności. My potrzebujemy tego właśnie fundamentu oszczędności w naszej polityce gospodarczej. To jest dla mnie jedno z podstawowych wyzwań i cieszę się, że PKO BP jest jednym z filarów budowy oszczędności

 - dodał.

Mateusz Morawiecki dziękował i gratulował pracownikom za budowanie "nowoczesnego banku".

- Ten prezent, który Europejska Agencja Nadzoru Bankowego sprawiła Polsce i Polakom, wskazując PKO BP jako najbezpieczniejszą instytucję Europy, jest waszą zasługą, jest zasługą dobrze prowadzonego banku, pracowników i polskiej gospodarki

 - mówił.

- Z tego można rzeczywiście być dumnym - z tej odporności polskiej gospodarki, polskiego systemu bankowego, odporności na wstrząsy i z tego, że z mozołem obudowujemy polską gospodarkę, a w awangardzie tych zmian jest PKO BP

- dodał szef rządu Mateusz Morawiecki.

Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło powiedział, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że marszałek Józef Piłsudski, który powołał specjalnym dekretem Pocztową Kasę Oszczędności - poprzedniczkę w prostej linii PKO BP - był wielkim wizjonerem.

- Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że ani on, ani pozostali sygnatariusze tego dekretu, m.in. Ignacy Jan Paderewski i minister (poczty i telegrafów) Hubert Linde, nie byli sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo przez te 100 lat rozwinie się PKO BP

- mówił Zbigniew Jagiełło.

Jak ocenił, beneficjentem decyzji Piłsudskiego jest zarówno społeczeństwo, jak i cała polska gospodarka.

- Mimo upływu czasu, zmian ustroju, rewolucji technologicznej, naszym niezmiennym atutem jest wiarygodność

 - przekonywał.

Prezes PKO BP podkreślał, że kondycja banku związana jest z kondycją klientów, a skala działania pozwala mu stwierdzić, że "to, co jest dobre dla Polski jest dobre dla PKO BP".

Pocztowa Kasa Oszczędnościowa została powołana na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919. Dekret podpisał w 1919 roku sam Piłsudski oraz ówczesny premier Ignacy Paderewski. Pierwszym prezesem instytucji został Hubert Ignacy Linde. Pierwsza centrala banku mieściła się w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 31/33), a pierwsze oddziały terenowe powstały w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Z założenia PKO była instytucją państwową – kontrolowaną przez władze (osobowość prawną PKO zyskało w 1920 roku).

W 1925 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podpisał okólne pismo nakazujące wpajanie młodzieży zasad oszczędzania już od najmłodszych lat. W imię tej idei PKO utworzyło Szkolne Kasy Oszczędności.

Działania banku przerwała II wojna światowa, ale bank wznowił działalność już w 1945 roku. Rok 1948 przyniósł dekret o zmianie nazwy PKO - Pocztowa Kasa Oszczędności zastąpiona została Powszechną Kasą Oszczędności. W 1992 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji – powstało PKO BP, co znaczyło: Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy. Taka nazwa widniała w statucie nadanym bankowi przez Radę Ministrów. Rozwinięcie skrótu "BP" znane do dzisiaj, czyli Bank Polski, jest stosunkowo młode, bo powstało dopiero w 2000 roku. W 2004 roku bank zadebiutował na giełdzie.

W 2010 roku utworzono Fundację PKO Banku Polskiego, która realizuje liczne inicjatywy na rzecz dobra publicznego, m.in. w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz ochrony środowiska. 

Specjalnie z okazji 100-lecia utworzenia Pocztowej Kasy Oszczędnościowej bank PKO BP stworzył jubileuszowy spot: