Ufam, że członkowie zespołu, poprzez swoje zaangażowanie i owocną współpracę, przyczynią się do godnego upamiętnienia wypracowaną publikacją jubileuszu 950 lat istnienia Diecezji Płockiej. Niech światło Ducha Świętego, przez wstawiennictwo naszego patrona – św. Stanisława Kostki, wspiera wszelkie podejmowane przez Zespół działania.

– podkreślił bp Libera.

Diecezja płocka została utworzona w 1075 r., obejmując obszar na obu brzegach Wisły, a także część terenów ówczesnej archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej. W ciągu wieków jej zasięg terytorialny ulegał zmianom. Jednym z patronów diecezji płockiej jest św. Stanisław Kostka, pochodzący z Rostkowa koło Przasnysza.

W tym roku jubileusz 875 lat konsekracji obchodzi katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku, jedna z pięciu najstarszych w kraju, a także jedną z trzech, gdzie spoczywają dawni władcy Polski, książęta: Władysław I Herman i Bolesław III Krzywousty. W kwietniu 2018 r. górujące nad doliną Wisły płockie Wzgórze Tumskie, gdzie wznosi się katedra, wybudowana przez biskupa Aleksandra z Malonne w latach 1130-1144, zostało wpisane, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, na listę Pomników Historii.