Szef rządu podkreślił, że "państwo musi wspierać dzieci i my dajemy temu wyraz".

Chcę podkreślić, że ten, kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o Polskę. Nasz program „Posiłek w domu i w szkole" zakłada wydatki w wysokości 2,5 mld zł na sfinansowanie polskiej, dobrej żywności

- mówił.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że "w każdej szkole będzie miejsce do spożywania przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia".

Nasz program jest bardzo ważnym uzupełnieniem programu edukacyjnego. W tym celu muszą być zapewnione posiłki w stołówkach dostosowane do tego, czego nasze dzieci i młodzież potrzebują

- dodał premier.

Minister rodziny na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu podkreśliła, że program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Chcemy promować te samorządy, które prowadzą stołówki i dowożą posiłki.(...) Z tej oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie" 

- powiedziała Rafalska. "Zamiast buły w szkole będzie zapewniony ciepły, smaczny, dobry, wysokiej jakości posiłek przygotowany w szkolnej stołówce" - dodała.

Te samorządy mogą otrzymać 5 proc. więcej w stosunku do tego, co do tej pory otrzymywały. Te samorządy, które dowożą posiłki np. dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu"

- dodała minister.

Szefowa Ministerstwa Rodziny przypomniała, że program został zmodyfikowany i ma trzy moduły. "Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych, a trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu" - wskazała Rafalska.

Trzeci moduł programu "Posiłek w szkole i w domu" zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie), doposażenie tych, które nie działają, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia jadalni. Na ten cel w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa.

Szefowa MEN Anna Zalewska poinformowała, że "szkołom bardzo zależało na tym, by pojawiły się konkretne pieniądze na remonty i zakupy wyposażenia do stołówek i kuchni szkolnych". Dodała, że do 15 kwietnia szkoły będą miały czas na złożenie wniosków o dofinansowanie.