Łatwo im odrzucić złą według ich mniemania przeszłość i bez reszty oddać się nowym celom i ideom. Czy mają rację? Zazwyczaj przyszłość i konkretne owoce nowych zaangażowań są odpowiedzią. 

Jestem już katolikiem

Klara Booth, amerykańska dyplomatka, która niedawno przeszła na katolicyzm, została przyjęta na prywatnej audiencji przez Piusa XII. Przemówiła wtedy do papieża z taką żarliwością o prawdziwości katolickiej wiary, że ten, przerywając z uśmiechem potok jej argumentów, powiedział: – Proszę pamiętać, że ja już jestem katolikiem.

„Anegdoty niepoświęcone”, wybór i opracowanie ks. Jan Kracik, Kraków 2012 s. 21