Nazwa rzeki pochodzi od słowa "nur", które w języku praindoeuropejskim oznaczało wodę lub rzekę. 

Długość rzeki wynosi 484 km,  w Polsce 448 km, a reszta  na  Białorusi. Narew ma swoje źródła na Białorusi w uroczysku Orłowo we wschodniej części Puszczy Białowieskiej. Tylko na odcinku 1 km rzeka stanowi granicę polsko-białoruską. Po wpłynięciu na teren Polski rozlewa się w Jezioro Siemianowskie, po czym od tamy w Bondarach płynie cały czas jako rzeka aż do Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie łączy się z Bugiem. 22 km dalej, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, Narew wpada do Wisły. Jest rzeką nizinną, tworzy rozległe powierzchnie bagien, błot i torfowisk. Narew niemal na całej długości zachowała naturalny charakter tworząc liczne rozlewiska, meandry, często zmieniając kierunek. Jej wody oceniono na drugą i trzecią klasę czystości, na znacznych odcinkach jest objęta ochroną w parkach narodowych, krajobrazowych, obszarach Natura 2000. Jest ostoją ptactwa wodnego i innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i bagiennym.Na odcinku od Suraża do Rzędzian chroniona jest w Narwiańskim Parku Narodowym.
 
Przez wiele lat dominował pogląd, że to Narew wpada do Bugu. Jednak fakt, że Narew płynie prosto a Bug wpływa do niej niemal pod kątem prostym, oraz to, że wody Bugu rozmywają się w ciemnych wodach Narwi spowodował przyjęcie jej jako rzeki ważniejszej.