Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego tzw. Informacja Wojskowa to organ kontrwywiadu wojskowego działający w latach 1944–1957. Odpowiedzialny za masowe represje wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Krajowej,  WiN, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ludności cywilnej. W 1957 roku został przekształcony w Wojskową Służbę Wewnętrzną Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 1943–1945 w organach informacji Wojska Polskiego służyło 750 oficerów kontrwywiadu wojskowego Smiersz, do sierpnia 1944 roku stanowili 100% oficerów informacji w Wojsku Polskim.