Decyzja o dodatkowym posiedzeniu Sejmu zapadła podczas środowego posiedzenia Konwentu Seniorów.

Po jego zakończeniu marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował na Twitterze, że w porządku obrad znajdą się m.in. projekty ustaw dotyczących jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne oraz projekt ustawy „Mama 4Plus”.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć o godz. 11 od debaty nad projektem ustawy „Mama 4Plus”. Przewiduje on, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.

Dziś PiS złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Posłowie będą też debatować nad sprawozdania komisji dotyczącym projektu. Projekt noweli zakłada, że zarząd NBP miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Po godz. 18. odbędą się debaty nad sprawozdaniami komisji dot. projektów m.in. „Mama 4Plus” i Kodeksu wyborczego.

Na godz. 23.45 przewidziano głosowania, a zakończenie posiedzenia zaplanowano w czwartek w nocy o godz. 2.