Budowę pierwszego bloku polskiej elektrowni jądrowej o mocy 1–1,5 GW zaplanowanej na 2033 r. przewiduje listopadowy projekt „Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r.” (PEP). Sześć bloków jądrowych ma zostać wybudowanych do 2043 r. Będą oddawane do użytku co dwa lata. Dysponować będą łączną mocą ok. 6–9 GW.

Jak uważa Ministerstwo Energii (ME) odpowiedzialne za projekt wybudowania elektrowni atomowej, jest to „inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia niezależność energetyczną kraju. Energetyka węglowa pozostanie filarem polskiej gospodarki, natomiast elektrownia jądrowa, która nie emituje CO2, pozwoli Polsce osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej”.

Resort wymienia siedem oczekiwanych rezultatów realizacji tej inwestycji. Wśród nich na pierwszych miejscach stawiana jest dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej oraz ustabilizowanie cen energii. ME podkreśla, że ceny paliwa jądrowego wahają się znacznie mniej niż ropy, gazu czy węgla. Ponadto mają niewielki wpływ na koszt produkcji prądu. Realizacja polskiej elektrowni jądrowej pozwoli także na uniknięcie opłat za emisję CO2 wprowadzonych przez Unię Europejską, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych przez polską elektroenergetykę, stanowić także będzie stabilne źródło zasilania, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki planowej inwestycji zwiększy się również – i to o co najmniej 10 proc. – udział OZE w polskim miksie energetycznym.

W ostatnich miesiącach zwiększyły się szanse na rozpoczęcie fazy realizacyjnej tej tak ważnej inwestycji. Co prawda, jak zaznaczył minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, ze względu na wysokie koszty jej budowy nie wchodzi w grę finansowanie kredytami z banków komercyjnych. Jednak w jednej z rozmów z portalem WNP.PL minister energii, Krzysztof Tchórzewski, poinformował, że budową naszej elektrowni jądrowej od strony kapitałowej zainteresowali się Amerykanie. Co więcej, stwierdził, że amerykańska oferta spełnia polskie oczekiwania.

– Ze strony USA jest deklaracja spełnienia naszego głównego warunku, czyli nie tylko sprzedaży technologii i budowy elektrowni, ale także wejścia kapitałowego, czyli uczestniczenia w kosztach

– stwierdził.

Oznacza to według Tchórzewskiego, że jest to nowe otwarcie i zupełnie inna perspektywa niż budowanie wszystkiego za własne pieniądze.

Wiele więc wskazuje na to, że to obecny rząd rozpocznie budowę tej inwestycji.

PGE EJ 1 sp. z o.o. to spółka Grupy Kapitałowej PGE, odpowiadająca za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka ta odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej, a w przyszłości ma pełnić rolę jej operatora.