Szef rządu napisał na Twitterze, że z danych Eurostatu wynika, że dług publiczny do PKB Polski spadł po III kwartale 2018 do 49,4 proc.

Poza rokiem 2014 - kiedy PO skonsumowało OFE - mamy poziom długu najniższy od dziewięciu lat. To kolejny dowód, że nasza polityka gospodarcza i finansowa jest prowadzona w sposób racjonalny i odpowiedzialny

- dodał.

Eurostat poinformował, że polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 49,4 proc. PKB wobec 50,4 proc. PKB w II kw. i wobec 51,9 proc. PKB w III kw. 2017 r.