Tusk i Juncker napisali w odpowiedzi na list samej May, że nie mogą zgodzić się na cokolwiek, co zmieni "porozumienie rozwodowe", zawarte przez UE i Wielką Brytanię albo będzie z nim niezgodne.

Jednocześnie wskazali, że UE zobowiązuje się do szybkich prac w celu zawarcia porozumienia handlowego ze stroną brytyjską przed grudniem 2020 roku, aby uniknąć uruchomienia tzw. backstopu.

Wskazali też, że nawet jeśli backstop zostanie uruchomiony, to będzie on obowiązywał tylko do czasu znalezienia lepszego porozumienia.

Backstop to mechanizm awaryjny w sprawie uniknięcia twardej granicy między pozostającą w UE Irlandią a należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną. Przewiduje możliwość utworzenia unii celnej obejmującej UE i całe Zjednoczone Królestwo. Miałby on zostać uruchomiony, jeśli nie zostałoby wypracowane porozumienie o przyszłych relacjach gwarantujące brak "twardej granicy".

Część Brytyjczyków uważa warunki backstopu za niemożliwe do przyjęcia, z kolei unijne instytucje i państwa członkowskie bronią wypracowanego w tej sprawie kompromisu.