Nawiązując do miejsca konwencji - Krakowa - mówił, że miasto od wieków się rozwija. Przed innymi małymi i średnimi miastami nie było takich perspektyw.

Nad dobrobytem tych mieszkańców nikt przez 20 lat, do objęcia władzy przez Zjednoczoną Prawicę, się nie pochylał

- przekonywał wicepremier.

Zapowiedział, że podczas konwencji ugrupowanie przedstawi program adresowany do mieszkańców średnich i małych - ale także dużych miast. Program opiera się na dwu filarach: zaangażowaniu różnych środowisk, motywowanych umiłowaniem do małej ojczyzny i solidarnością społeczną Polaków wobec siebie oraz dążeniu do bezpieczeństwa członkom wspólnoty samorządowej i osiągnięcia dobrobytu mierzonego konkretną jakością życia, przyjaznością otoczenia - wyjaśnił.

Powiedział, że Porozumienie ma plan, jak powstrzymać nie tylko emigrację zagraniczną, ale też migracje z małych do wielkich miast. Jego autorem jest najmłodszy prezydent miasta w Polsce - on przedstawi program deglomeracji - przeniesienia szeregu ważnych instytucji poza Warszawę i inne metropolie.

Do debaty na ten temat Gowin zaprosił wszystkich - nie tylko członków własnego ugrupowania, ale też osoby spoza tego kręgu.

Powiedział, że programy Porozumienia - Energia Plus, Porozumienie dla Europy, program adresowany do małych, średnich i dużych miast - to zapowiedź tego, co ugrupowanie będzie przedstawiać sukcesywnie w kolejnych miesiącach.

Podał, że zespoły w jego partii pracują m.in. nad wykorzystaniem idei inteligentnych miast na innych poziomach administracyjnych oraz nad programem bezpieczeństwa, nad którym pracuje zespół kierowany przez Romualda Szeremietiewa.

Mamy program dla służby zdrowia, w jaką stronę powinny iść dalsze zmiany - zapewnił. Mamy program dla rozwoju sportu, również dla setek tysięcy Polaków uprawiających sport - zaznaczył Gowin.