Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w czwartek zatrzymali osiem osób związanych z Polskim Związkiem Hokeja na Trawie - to były prezes Andrzej G., byli sekretarze generalni Marek C. i Dariusz K., byli pracownicy związku Milena C., Tomasz C. i Jakub Ch. oraz dwie osoby spoza federacji: Sławomir Sz. i Mariola K. Śledztwo w sprawie niegospodarności w latach 2011-2017 w Związku i działania w nim zorganizowanej grupy przestępczej Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła 16 października ubiegłego roku.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty.

Jak poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej, sześciu osobom, w tym byłemu prezesowi i dwóm byłym sekretarzom generalnym związku przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia pieniędzy poprzez nierozliczanie pobranych z różnych tytułów (również fikcyjnych) zaliczek, przyjmowania faktur sprzedaży sprzętu sportowego bez realizacji dostawy w zamian za korzyść majątkową, fałszowania dowodów wpłaty należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

Według śledczych w ten sposób tylko w 2017 r. wymienione osoby przywłaszczyły sobie powierzone im mienie znacznej wartości - pochodzące z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 439 673 zł. Wyrządziły też szkodę materialną w wielkich rozmiarach - 1,143 mln zł. Osoby te miały uczynić sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, czym działać miały na szkodę Polskiego Związku Hokeja na Trawie z siedzibą w Poznaniu.

Ponadto swoim działaniem oskarżeni sprowadzić mieli bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie szkody w wielkich rozmiarach. Chodzi o kwotę blisko 4 mln zł.

W trakcie swej działalności w Polskiego Związku Hokeja na Trawie członkowie grupy dokonywać mieli również oszustw na szkodę związku, dopuszczając się wyłudzenia blisko 15 tys. zł. Dwóm podejrzanym zarzucono również popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym (art. 228 kk i 229 paragraf 1 kk), a trzem - prania brudnych pieniędzy (art. 299 kk).

"W stosunku do sześciu podejrzanych zostanie skierowany wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie. Co do dwóch pozostałych osób będą zastosowane środki o charakterze wolnościowym"

- powiedział rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Michał Smętkowski.

Śledczy podkreślili, że całą dokumentację Polskiego Związku Hokeja na Trawie związaną z przedmiotem śledztwa zabezpieczono dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Powołany w sprawie biegły w krótkim czasie wydał opinię dotyczącą zarządzania związkiem w roku 2017.

Andrzej G. był prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie przez trzy kadencje w latach 2005-2017. Na początku listopada 2017 r. nowym szefem federacji został Jacek Sobolewski, który wówczas przyznał, że związek jest zadłużony na ok. 3,5 mln zł.

Jak poinformowała prokuratura, sprawa jest rozwojowa.