Referendum zostanie ogłoszone jeżeli w ciągu sześciu miesięcy uda się zebrać co najmniej 300 tys. podpisów osób uprawnionych do głosowania, które popierają tę inicjatywę.

„W wyniku zmniejszenia się liczby mieszkańców kraju celowe jest zmniejszenie też liczby posłów”

- uważa przewodniczący litewskiego Sejmu Viktoras Pranckietis.

Przewodniczący przytacza przykład Estonii i Łotwy.

„Liczba deputowanych w Estonii wynosi 101, a na Łotwie 100 i bardzo dobrze sobie radzą”

- mówi Pranckietis.

W 1992 roku, gdy była uchwalana konstytucja, na Litwie mieszkało 3,7 mln osób. Obecnie liczba ta wynosi 2,8 mln.

Zmniejszenie liczby posłów było jedną z obietnic wyborczych Litewskiego Związku Rolników i Zielonych.