Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach, w wyniku rozmów i negocjacji z KE, Polska wprowadziła wiele zmian do polskiego porządku prawnego, stanowiących - jego zdaniem - kompromis odnośnie funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Konflikt z Brukselą podlega ciągłemu procesowi upolitycznienia.
- ocenił premier.

Dodał przy tym, że wielu brukselskich urzędników chce zrobić z Polski kozła ofiarnego i narzucić tym samym własną wizję współpracy centralnych urzędów UE i poszczególnych krajów członkowskich Unii.

Premier podkreślił jednak, że Polska jest demokratycznym krajem i przestrzega zasady praworządności.

Obecnie wszelkie zgromadzenia oraz demonstracje nie są tłumione i każdy, łącznie z członkami opozycji, może w niczym nieskrępowany sposób wyrazić swoje poglądy na ulicy.
- zaznaczył Morawiecki.

Szefa polskiego rządu pytano również m.in. o Brexit i polskie stanowisko w tej sprawie.

Polska od zawsze opowiadała się za rozwiązaniem tego problemu w oparciu o kompromis osiągnięty między Wielką Brytanią a Unią Europejską.
- powiedział premier.

Zapewnił też, że niezależnie od wyników głosowania w brytyjskim parlamencie, polski rząd będzie wspierał oraz chronił interesy polskich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie poinformował, że „Polska przygotowuje się na Plan B, w razie gdyby umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE nie doszła do skutku”.

Niemniej wierzymy, że Plan A zostanie zrealizowany.
- oznajmił premier Morawiecki.