Ekstaza św. Franciszka to najznamienitsze dzieło sztuki hiszpańskiej w Polsce. Obraz powstał w okresie największego rozkwitu Hiszpanii w tzw. złotym wieku. Przyciąga turystów i miłośników malarstwa z regionu, jak i znawców sztuki nawet z odległych krajów, choćby z Japonii.

– poinformował dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach dr Robert Mirończuk.

Obraz El Greca został ponad 50 lat temu odnaleziony przez dwie pracownice Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk: Izabellę Galicką i Hannę Sygietyńską, które inwentaryzowały zabytki na Mazowszu i Podlasiu. W 1964 r. w Kosowie Lackim na plebanii u miejscowego księdza. Po raz pierwszy „Ekstazę św. Franciszka” udostępniono zwiedzającym w 2004 r. w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Niedawno dzieło poddano gruntownej renowacji.

Od niedawna udostępnione publiczności dzieło, ukazujące Świętego Stygmatyka, fascynuje postacią ukazaną w specyficznej dla malarza manierze, która skupiając na sobie uwagę oglądającego, niepostrzeżenie przenosi go w nieznaną, a zarazem niezwykłą sferę niebiańską, boską. Fenomenalnie ujęta kompozycja z roziskrzonym światłem i niezwykłą kolorystyką czynią postać św. Franciszka ekstatyczną, niezwykle uduchowioną, odmaterializowaną, ukazując zwykłym śmiertelnikom istnienie realnego pozaziemskiego świata.

– opowiadał dr Mirończuk.

Niezastąpionym przewodnikiem po wystawie i dziełach El Greca jest kustosz Muzeum Diecezjalnego Dorota Pikula.

Twórczość El Greca ma szczególny wymiar. Nikt, poza nim, nie malował obrazów z takim rozedrganiem barwnym, z takim wibrującym, niezwykle oryginalnym i niepowtarzalnym światłem. Nikt nie nasycał swoich dzieł, tak jak on, wizyjnością.

– charakteryzowała pracę artysty.

Na wystawie obejrzeć można jeszcze: „Św. Weronikę z chustą” z Museo de Santa Cruz de Toledo, „Ukrzyżowanie z widokiem Toledo” z Coleccion Banco Santander, „Św. Franciszka w ekstazie” z kolekcji prywatnej w Wiedniu, „Ukrzyżowanie” z Museo del Greco w Toledo, „Świętego Franciszka z bratem Leonem medytujących o śmierci” z Cabildo Primado w Toledo, „Świętego Franciszka z bratem Leonem” z Real Colegio Seminario de Corpus Cristi Valencia-Museo del Patriarca.