To właśnie w interpretacji często tkwi klucz do rozwiązania wielu konfliktów  stanowiących  przeszkody i bariery w związkach. Podstawą jest życzliwa, pogodna i optymistyczna  interpretacja np. zachowań bliskich. Podejrzliwość, nieufność, złośliwość niszczy relacje, wzbudzając podobne postawy jako reakcje na takie zachowanie..  

Tak miało być
Biskup z Europy poświęcał w Afryce nowy kościół. Krzesło celebransa postawiono na prowizorycznym podwyższeniu, wykonanym z obróconej do góry dnem paki, przykrytej dywanikiem.
Podczas uroczystości dno nie wytrzymało ciężaru i ekscelencja znalazł się wewnątrz skrzyni. Przez pełen ludzi kościół nie przeszedł śmiech ani nawet szmer.
Po zakończeniu obrzędu proboszcz gorąco przepraszał dostojnego gościa. Ten rzekł: – Nic mi się nie stało. Podziwiam opanowanie parafian wobec tego nieco zabawnego, drobnego nieszczęścia.
Na to ksiądz: – Bo wierni sądzili, że to należało do rytuału tej rzadko widywanej liturgii.

„Anegdoty niepoświęcone”, wybór i opracowanie ks.Jan Kracik, Kraków 2012 s.77.