Ludzie ci nie tylko uformowani zostali w duchu podległości wobec obcego mocarstwa i przekonani o peryferyjnej roli Polski, ale, co znacznie ważniejsze, jest więcej niż prawdopodobne, że pełne kompendium wiedzy o ich dotychczasowych „dokonaniach” pozostaje na Kremlu i sądząc po kierunku oraz realnych skutkach ich pracy, będących zaprzeczeniem polskiej racji stanu, wiedza ta była do tej pory bezwzględnie wykorzystywana do ochrony interesów Moskwy. Fakt, że tak oczywistą regulację wdrożono dopiero 30 lat od „upadku komunizmu” wskazuje na siłę i wpływy obcego lobby oraz na pozorność i ułomność polskiej suwerenności.