Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) to duży ptak z rodziny kurowatych. Jest  największym ptakiem grzebiącym Europy. Zamieszkuje lasy północnej i środkowej Eurazji – od lasów Szkocji do środkowej Syberii. Jest  ptakiem osiadłym, żyje w rozległych, starych borach o gęstym podszycie i mieszanym drzewostanie, unika siedzib ludzkich. Występuje w pobliżu torfowisk lub strumyków o żwirowatym dnie.

W Polsce zagrożony wyginięciem, występuje jeszcze w Puszczy Augustowskiej, Puszczy Solskiej i Karpatach. W poprzednim stuleciu wyginął w Borach Tucholskich, w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej oraz w Sudetach i Borach Dolnośląskich.  
Rozmiary ptaka to: długość ciała ok. 65 cm (samica), ok. 100 cm (samiec), rozpiętość skrzydeł ok. 98 cm (samica), ok. 135 cm (samiec), waga ok. 2,5 kg (samica), ok. 6,5 kg (samiec).

Cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix) to duży ptak z rodziny kurowatych. Zamieszkuje strefę lasów iglastych północnej i środkowej Eurazji, od Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii po Wschodnią Syberię. Jest to ptak osiadły nie odbywający wędrówek.

 W 2014 roku łączną liczebność oszacowano na terenie Polski na 349 osobników. Występuje wyspowo w północno-wschodnich lub wschodnich regionach kraju, również w Karpatach Zachodnich, Sudetach Zachodnich, na Kielecczyźnie oraz w Borach Dolnośląskich. Cietrzew jest  wielkości kury domowej.

W miejscach, w których występowanie cietrzewia pokrywa się z występowaniem głuszca, są spotykane skrzekoty – bezpłodne mieszańce tych gatunków. Matką skrzekotów jest przeważnie samica głuszca, a ojcem samiec cietrzewia. Mają wcięty ogon.