Sektor zbrojeniowy to klucz do zwiększenia potencjału obronnego naszego kraju. Tymczasem zdarza się, że na wysokie stanowiska trafiają tam osoby przypadkowe, np. z zatartymi wyrokami, zmagające się z nałogami lub mające kontakty ze środowiskiem przestępczym. Choć zajmują ważne stanowiska z dostępem do strategicznych informacji, nie są prześwietlane. Dlatego wprowadzenie obowiązku przejścia procedury sprawdzeniowej w ramach postępowania o wydanie stosownego poświadczenia zminimalizowałoby ryzyko rozszczelnienia systemu bezpieczeństwa państwa.