„Na podstawie oświadczenia czeskiego rządu, głęboko wierzymy, że współpraca z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami w Czechach nie zostanie naruszona. Nasza globalna reputacja, operacje biznesowe i inwestycje nie powinny już nigdy więcej być naruszane w wyniku tego typu bezpodstawnych oskarżeń. Przez ostatnie 30 lat Huawei potwierdził swoje ogromne osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa, współpracując ze swoimi klientami z ponad 170 krajów na całym świecie. W dzisiejszym środowisku cyfrowym bezpieczeństwo cybernetyczne staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a my rozumiemy wyzwania rządów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Jako światowy lider w dziedzinie ICT, Huawei stworzył podlegający audytowi, zrównoważony i sprawdzony system zapewniający bezpieczeństwo cybernetyczne. Jesteśmy gotowi do współpracy z czeskim rządem i przemysłem, w celu wspólnego zmierzenia się z wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, które było i nadal pozostaje naszym priorytetem”.

- podkreśla James Li, prezydent Huawei Europe.

Poniżej publikujemy streszczenie oświadczenia, wydanego przez czeski rząd, w którym skorygowano opinię Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego (NUKIB) ogłoszoną 17 grudnia 2018 roku:

1. Czeski Narodowy Urząd Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego (NUKIB) jest niezależny od rządu, a jego opinia nie jest oparta na ocenie technicznej.
2. Zakaz wydany przez premiera w stosunku do Huawei Phone jest przedwczesny.
3. Ostrzeżenie NUKIB dotyczy jedynie systemów wchodzących w skład krytycznej infrastruktury informatycznej lub ważnych systemów informatycznych i w żadnym wypadku nie dotyczy użytkowników i urządzeń końcowych.
4. W interesie bezpieczeństwa narodowego zawsze konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego.
5. NUKIB nie posiada kompetencji do oceny międzynarodowej sytuacji politycznej lub otoczenia prawnego i politycznego w innych państwach.
6. Żaden z oferentów nie powinien być dyskryminowany w procedurach przetargowych dotyczących systemów informatycznych wchodzących w skład krytycznej infrastruktury informatycznej lub głównych systemów informatycznych bez ważnych powodów dotyczących bezpieczeństwa narodowego.
7. Republika Czeska pozostaje otwarta na wszelkie zgodne z prawem inwestycje zagraniczne i będzie nadal gwarantować korzystne warunki ich prowadzenia.