Niezależna Grupa 52 europejskich ekspertów reprezentujących środowisko akademickie, sektor prywatny, publiczny i stronę społeczną określiła ramy rozwoju sztucznej inteligencji w zgodzie z etyką oraz poszanowaniem praw podstawowych i obowiązujących przepisów. To ważny krok w kierunku odpowiedzialnego rozwoju AI oraz uregulowania zagadnień etycznych w tym zakresie, które mogą budzić wątpliwości.

Sztuczna Inteligencja coraz bardziej wkracza do naszego codziennego życia. Także w Ministerstwie Cyfryzacji niedługo uruchomimy system bazujący na tym rozwiązaniu. Będzie wspierał obsługę kancelaryjną. Nie ulega jednak wątpliwości, że kluczowe jest, aby użytkownicy AI czuli się bezpiecznie. Aby tak było muszą wiedzieć, że systemy bazujące na sztucznej inteligencji są tworzone w poszanowaniu ich praw, w zgodzie z etyką. Dlatego ten dokument ma dużą wartość, zwłaszcza w kontekście dalszych kroków w rozwijaniu AI, także w Polsce.
- mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szkic wytycznych został właśnie udostępniony do szerokich konsultacji, które potrwają do 18 stycznia 2019 r. Dokument został już przedstawiony na forum Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji, która działa w Ministerstwie Cyfryzacji. Wypracowana wspólnie opinia zostanie przesłana Komisji Europejskiej.

Z opracowanymi wytycznymi oraz do przesyłania swoich uwag bezpośrednio do Komisji Europejskiej można zapoznać się TUTAJ.