Dane są jednym z najbardziej wartościowych zasobów w inteligentnym świecie, a poziom danych gromadzonych w branży ropy i gazu rośnie w postępie geometrycznym. Wraz ze zmianą położenia pól wydobywczych z tradycyjnych do bardziej niespotykanych obszarów, na przykład z lądu na morze, a nawet w regionach polarnych, firmy poszukiwawczo-wydobywcze coraz bardziej polegają na rozwiązaniach informatycznych. Więcej danych oznacza konieczność lepszego wykorzystania eksploracji danych, co zwiększa prawdopodobieństwo odkrycia zasobów ropy i opanowania rynku. Aby pozyskać więcej danych i zwiększyć zyski, firma Lundin wdrożyła nowe rozwiązania symulacji złóż ropy, które eliminują wiele technicznych i środowiskowych problemów w prowadzeniu działalności poszukiwawczo-wydobywczej na morzu, co z kolei zwiększa wydajność samego wydobycia.
 
Nowe rozwiązania generują ogromne ilości danych. Tu pojawił się pewien problem - przechowywanie coraz większych ilości danych. Poza tym 60% danych firmy Lundin to tak zwane zimne dane. Skalowalność poprzedniego systemu pamięci w żywej sieci była niewystarczająca i nie obsługiwała pamięci wielowarstwowej. Z tego właśnie względu wszystkie dane firmy przechowywane były w przeszłości na drogich dyskach SAS, co oznaczało wysoki całkowity koszt posiadania. Wiązała się z tym również niska wydajność przetwarzania danych, wysokie zapotrzebowanie na energię i rosnące koszty, a także dostęp do niezawodnego odtwarzania awaryjnego danych.
 
Celem firmy Lundin było ulepszenie infrastruktury pamięci w celu sprostania poniższym wymaganiom dotyczącym tak nieustrukturyzowanych danych, jak i danych aplikacji:
 
- zmniejszenie kosztów,
- wdrożenie solidnych, bezpiecznych, elastycznych, skalowalnych i wydajnych kosztowo rozwiązań,
- zaspokojenie przyszłych potrzeb przechowywania danych,
- współpraca z usługami w chmurze.

Rozwiązania informatyczne i komunikacyjne firmy Huawei wdrożone zostały w 45 krajach i regionach na całym świecie i obsługują czołowych 20 przedsiębiorstw ropy i gazu na świecie.
 
Elastyczna, skalowalna architektura rozwiązania OceanStor 9000 spełnia przyszłe wymagania w zakresie zwiększania pamięci, a przy tym obejmuje funkcję InfoTier oddzielającą przetwarzanie od przechowywania dużych ilości zimnych danych w żywej sieci.
 
Położone w Lysaker w okolicy Oslo główne centrum danych Lundin ma dość przestrzeni serwerowej do umieszczenia w nim nowej platformy Network Attached Storage przy zachowaniu bieżącego rozwiązania przechowywania.
 
Rozwiązanie OceanStor 9000 wykorzystuje w pełni symetryczne, rozproszone systemy przechowywania, które obsługują wysoko wydajny dostęp odczytu i zapisu, płynne skalowanie z trzech do 288 węzłów, do 100 PB pojemności w pojedynczym systemie plików, a ponadto obejmuje własnościową technologię akceleracji InfoTurbo firmy Huawei. Dlatego też systemy OceanStor 9000 umożliwiają uproszczone zarządzanie i konserwację, a także eliminują silosy danych powodowane zwielokrotnieniem przestrzeni nazw. Pojemność i charakterystyka wydajności systemu OceanStor 9000 firmy Huawei zostały opracowane w celu usunięcia wszystkich problemów związanych z przechowywaniem danych.
 
Tymczasem system OceanStor 9000 InfoReplicator zapewnia ochronę danych przez kody usuwania ustanawiane i kontrolowane na poziomie katalogów. Foldery i pliki mogą być kopiowane na wielu systemach OceanStor 9000 poprzez połączenia IP w sieciach LAN lub WAN.
 
System pamięci obsługuje i konfiguruje zdalną replikację, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe odzyskanie danych. Jednym z wymagań projektu Lundin był wskaźnik RPO na poziomie jednego dnia i z czasem RPO 30 minut.
 
Funkcja OceanStor 9000 InfoTier Dynamic Storage Tiering (DST) umożliwia przechowywanie i przenoszenie plików między urządzeniami charakteryzującymi się różnymi poziomami wydajności zależnie od właściwości pliku. Dzięki temu InfoTier umożliwia dostosowywanie prędkości przetwarzania i wielkości pojemności do konkretnego użytkownika, co zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni, lepsze zarządzanie dostępem i niższe koszty wdrożenia rozwiązania.
 

Funkcja wielowarstwowej pamięci rozwiązania Huawei OceanStor 9000 jest konkretną odpowiedzią na wymagania firmy Lundin w zakresie oddzielnego zarządzania gorącymi i zimnymi danymi, zwiększenia wydajności pamięci i analityki danych oraz zwiększenia wydajności przetwarzania.
 
Rozwiązanie OceanStor 9000 Huawei zajmuje tylko 1,2 szafki, o 73% mniej niż 4,5 szafki zajmowane przez stary system, co pozwala nam oszczędzić kosztowną przestrzeń. Jednocześnie firma Huawei potrzebowała zaledwie miesiąca na przeniesienie 1 PT danych na platformę OceanStor 9000, co oznacza zwiększenie szybkości o 70% w porównaniu do poprzednich rozwiązań. Byliśmy naprawdę zaskoczeni możliwościami produktu Huawei, a jeszcze bardziej zaskoczył nas profesjonalizm usług firmy
- skomentował Martin Leslie, kierownik informatyki w Lundin Norway.