Za wprowadzeniem tego punku do porządku obrad było 17 radnych, 40 opowiedziało się przeciw. 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na początku sesji przewodniczący klubu PiS Cezary Jurkiewicz zawnioskował o włączenie do porządku obrad stanowiska ws. dekomunizacji ulic.

Odpowiadając na apel środowisk kombatanckich, Rada m.st. Warszawy wzywa prezydenta m.st. Warszawy do przygotowania uchwał zmieniających nazwy ulic na terenie m.st. Warszawy zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

– napisali w stanowisku radni PiS.

My weterani walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, represjonowani za wierność Polsce przez niemieckich, sowieckich i komunistycznych zbrodniarzy, zwracamy się z gorącym apelem do Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta Warszawy, Pani Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz wszystkich Radnych stolicy, o nieprzywracanie nazw ulic i obiektów, które w jakikolwiek sposób upamiętniają osoby, organizacje, miejsca i wydarzenia propagujące zbrodniczy system totalitarny, jakim był komunizm 

– głosi apel kombatantów. 

Rada zdecydowała za to, że zajmie się dziś m.in. projektem stanowiska w sprawie przyszłorocznych obchodów 30. rocznicy wolnych wyborów 1989 r. oraz 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.