Koncert adwentowy stanowią utwory staropolskie z XV – XVII w. oddające swym charakterem i treścią wyraz refleksji, pokuty i oczekiwania na Boże Narodzenie.  Główną postacią wielu utworów jest Maryja. O Niej jest utwór zaczynający koncert - Bądź wiesioła Panno czysta – polski XV wieczny zabytek będący muzycznym odpowiednikiem gotyckich „pięknych Madonn”, urzekających swym pięknem. Jest to ważny utwór w historii średniowiecznej muzyki polskiej, łączący kompozytorski kunszt z modlitwą i pięknem. Dzieło Wacława z Szamotuł - Modlitwa, gdy dziatki spać idą, to jeden z najpiękniejszych polskich utworów dawnych. Ta kunsztowna  kołysanka otwiera przestrzeń refleksji i modlitewnej zadumy, kierując nas słuchaczy ku szczęśliwemu oczekiwaniu. Dwa muzyczne rarytasy to utwór instrumentalny Introitus Marcina z Warty (Warteckiego), kompozytora jedynego znanego dziś, jakże pięknego utworu renesansowego, oraz prawykonanie Piosnki barzo pięknej o narodzeniu Pańskim, kompozytora anonimowego z XVI w. Pana wołam – psalm 142, wyjęty jest z monumentalnego zbioru Melodyje na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki i Jana Kochanowskiego, z 1580 r. Jest to jeden z najbardziej przejmujących i doskonałych muzycznie psalmów, w którym człowiek błaga Boga o pomoc. To śpiew o rozpaczy i nadziei. Viderunt omnes Mikołaja Zieleńskiego, dzieło wybitnego polskiego kompozytora z przełomu XVI i XVII w. jest efektowną i uroczystą chwalbą Boga w muzycznym stylu dojrzałego renesansu. Utwór ten, to ulubiona dawna kompozycja chóralna śpiewana w świecie. Pieśń Wigilja Niepokalanej stanowi połączenie współczesnego wiersza Siostry Rut – Kamedułki ze Złoczewa, będącego jej rozważaniem adwentowym, z popularną w całej renesansowej Europie, obecną także w polskich zapisach melodią taneczną Passamezzo.
Siostra Rut oczekując narodzin Jezusa mówi w swym wierszu: Niech znowu będę czysta, wierna, a wiara ma, jak studni głębia…. (Jacek Urbaniak)

PROGRAM

Bądź wiesioła Panno Czysta – Anonim z XV w.
Zdrowaś bądź Maryja – Anonim z XV/XVI w.
Modlitwa, gdy dziatki spać idą – Wacław z Szamotuł, XVI w.
Introitus – Marcin z Warty (Wartecki), XVI w.
Piosnka barzo piękna o narodzeniu Pańskim – Anonim, XVI w.
Głos dźwięczny z nieba wychodzi – Anonim, XVII w., ze śpiewnika Michała Mioduszewskiego
Pana wołam (Psalm 142) – Mikołaj Gomółka, sł. Jan Kochanowski
Viderunt omnes fines terrae – Mikołaj Zieleński, XVI/XVII w.
Wigilia Niepokalanej – rozważania adwentowe – na motywach passamezzo, XVI w., sł. Siostra Rut, XXI w.

16 grudnia, godzina 19:00 
Kościół  św. Benona, ul. Piesza 1, Warszawa