Ogromnie się cieszę, że zbliżając się ku końcowi tego stulecia roku odzyskania niepodległości, roku 2018 możemy ten cykl kilkuletnich obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym formowania się granic II RP, uczcić tą właśnie uroczystością, w czasie której miałem zaszczyt i przyjemność wręczyć medale ustanowione przez Sejm i Senat z mojej inicjatywy - Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nawiązujące do odznaczenia ustanowionego w II RP, wręczanego w 1928 r., medalu dziesięciolecia odzyskanej wtedy niepodległości

- powiedział prezydent.

"Medale były przyznane osobom zasłużonym dla tamtych lat, dla odbudowy niepodległego suwerennego Polskiego Państwa, dla walki o to państwa, ale też dla jego tworzenia" - wyjaśnił.

Jak mówił, "w tych domach bardzo często te medale są do dzisiaj obok Krzyży i medali niepodległości obok Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari i innych odznaczeń, które II RP przyznawała". Zdaniem Dudy "są one powodem do rodzinnej dumy, a przede wszystkim są dowodem pamięci o tamtych czasach i tym wielkim okresie, kiedy po 123 latach kolejnemu pokoleniu naszych mężnych dziadków, pradziadków czasem prapradziadków udało się Polskę odzyskać" - mówił.

Duda wyraził radość, że dzisiaj może "te nowo ustanowione, ale w jakimś sensie odnowione Medale Odzyskanej Niepodległości wręczyć przedstawicielom bardzo różnych środowisk, bardzo różnych dziedzin życia, twórczości, kultury, nauki, sportu, ale także i walki o wolną suwerenną niepodległą Polskę".

Dziękuję za wspaniały dorobek państwa życia. Dziękuję za to wszystko co państwo dla Polski, dla bliźnich, dla rozsławiania Polski na świecie dla tworzenia polskiej kultury dla rozbudowywania polskiej nauki, czy też po prostu dla działalności dla zwykłych ludzi, często bardzo biednych czynicie

- powiedział prezydent.

Ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości Sejm uchwalił w czerwcu. Odznaczane nim będą osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, i które wykazały się nienaganną służbą publiczno-cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki.

Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.