Marszałek Sejmu wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący wyrażenia rządowi wotum zaufania. Stało się to na prośbę premiera.

- Pytanie, które państwo, opozycja, macie w głowie jest takie - "kto powinien rządzić", a moim zdaniem najważniejsze pytanie dla Polaków jest takie - "jak powinniśmy rządzić". Czy powinniśmy rządzić w interesie wszystkich górników, profesorów, rolników, studentów, rodziców i dzieci. Czy Polska jest pewną jednością, czy patrzymy na to jak na pewne grupy interesów?

- pytał w swoim przemówieniu premier Morawiecki.

Po wygłoszeniu przez premiera expose i serii pytań do szefa rządu, posłowie zagłosowali w sprawie wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego..

"Za" udzieleniem wotum zaufania dla rządu zagłosowało 231 posłów. przeciwko było 181, wstrzymało się 2. Głosowało 414 posłów.

(sejm.gov.pl)